smrt ovšem není konec

smrti bojovník pouze odevzdá svůj meč...